ul. św. Jadwigi 80
42-226 Częstochowa

Telefon: +48 34 341 01 99
Fax: +48 34 341 01 98
E-mail: biuro@neptron.pl

NIP: 573-279-09-26